Hvidvaskloven og forpligtelser

Som rådgiver indenfor administration og regnskab m.m. er jeg forpligtet til at overholde lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme også kaldet hvidvaskloven.

Derfor indsamler og opbevarer jeg legimitationsoplysninger på mine kunder i 5 år. Oplysningerne bruges udelukkende til at opfylde mine forpligtelser overfor hvidvaskloven og vil aldrig blive brugt i markedsføringsøjemed eller vidregivet til tredjepart uden kundens skriftlige samtykke. Du har som kunde altid ret til at få indsigt i de indsamlede oplysninger eller få korrigeret ukorrekte oplysninger.

Alle mine klienter skal derfor oplyse navn og adresse, CPR- eller CVR-nummer, telefonnummer og evt. e-mail adresse. Samtidig er det nødvendigt at fremvise gyldig legimitation. Hvis der er tale om et selskab skal der fremvises dokumentation for reelle ejerforhold. Jeg opbevarer en kopi af den fremviste legimitation eller dokumentation.

Hvidvaskloven forpligter mig yderligere til at undersøge finansielle transaktioner hvis jeg har mistanke om at de kan have forbindelse til hvidvaskning eller terrorisme. Ved mistanke kan jeg som rådgiver indenfor administration og regnskab m.m. være forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

Ønsker du at klage over min opbevaring eller behandling af persondata eller dokumentation kan du rette henvendelse til:

Datatilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby

Kontortid og kontakt information:

Træffes alle dage mellem kl. 8 – 20 - men kun efter nærmere aftale.

Telefon: 21 22 12 16

Email: kfabrin@karinfabrin.com